Follow & like us :)

Facebook
YouTube
Instagram


Stowarzyszenie Twórców „CONTUR” powstało w 1990 roku. Założyła go grupa komiksowych twórców, absolwentów łódzkiego Liceum Plastycznego, a potem studentów obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo „Contur” działał nieformalnie, potem przekształcił się w stowarzyszenie. W statucie z lutego 1994 roku czytamy m.in. iż „celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju twórczego w zakresie projektowania graficznego i dziedzin pokrewnych” oraz „nawiązywanie i utrwalanie międzynarodowej wymiany kulturalnej”. Swoje cele „Contur” realizuje m.in. poprzez „organizowanie wystaw, konkursów i konwentów” oraz „organizowanie plenerów, warsztatów twórczych i sympozjów”. To właśnie z inicjatywy członków „Conturu” od 1991 roku w Łodzi odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (do 2000 roku jako Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu). Inne przedsięwzięcia „Conturu” to m.in. międzynarodowe warsztaty komiksowe „City Stories”, międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny „The Big Boat Of Humour” oraz organizacja krajowych i zagranicznych wystaw komiksu polskiego.